Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ số 279 đường Thống Nhất phường Gia Sàng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại 02803855103
Fax 02803855353
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)