Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Vĩnh Long
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 83 đường 30/4 phường 1 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại 0703831274
Fax 0703831274
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)