Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Trụ sở chính: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam; VPĐD: 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng
Điện thoại 05112211103
Fax 05113643885
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)