Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 10 Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại 0437556868
Fax 0437757979
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)