Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Trung tâm Thẻ
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 18 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại (04)38687502
Fax (04)38687910
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)