Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công an Thành phố Hà Nội
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 87 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại 0439396332
Fax 0439396010
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)