Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NGỌC NHI
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ 57/8 Nguyễn Văn Trỗi, Khu phố Thắng Lợi 1
Điện thoại 0985992099
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)