Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Quản lý đô thị huyện Yên Dũng
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Tiểu khu 4, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 02403870215
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)