Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Hòa Bình
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ số 681, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình
Điện thoại 02183853516
Fax 02183853516
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)