Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các dự án xây dựng thị xã Quế Võ
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 1147, đường Quang Trung, phường Phố Mới, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 0973427999
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)