Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQL chương trình tăng cường năng lực đào tạo
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng 219 nhà điều hành Đại Học Quốc Gia Tp.HCM, khu phố 6, phường linh Trung , quận Thủ Đức
Điện thoại 0837242160
Fax 0837242160
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)