Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí MinhTNHH - Công ty Điện lực Chợ Lớn
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 1A Thuận Kiều P12 Quận 5 TPHCM
Điện thoại 22220567
Fax 22220554
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)