Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trạm khuyến nông huyện Cẩm Khê
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 0986757883
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)