Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Bảo Vệ Môi Trường
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 78 Huyền Trân Công Chúa - Phường 8 - TP. Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại (064) 6 258128
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)