Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm y tế thị xã Thuận Thành
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02223774209
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)