Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chợ Mới
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Tổ 1, Thị trấn Đồng tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Băc Kạn
Điện thoại 0979260775
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)