Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG BẮC Á - HÀ NỘI
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Tầng 9, Phòng C2-09.18, Tòa nhà C2, D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 0985684666
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)