Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Trung Nguyên
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ 335/11/4B Khóm Tân Thuận
Điện thoại 02383617666
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)