Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ 268 Phan Đình Phùng
Điện thoại 02603862465
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)