Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN SƠN TỊNH
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại 02553842170
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)