Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DCI ĐẠI AN
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ LK34-10, Khu đô thị Phú Lương
Điện thoại 0904884229
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)