Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH NGỌC QUÂN ĐIỆN BIÊN
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số nhà 180, Tổ dân phố 5
Điện thoại 0979731888
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)