Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện 19-8, Bộ Công an
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 9 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 02438373747
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)