Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ - TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Tòa nhà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, số 18 phố Láng Hạ
Điện thoại 02438252526
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)