Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THIỆN PHÚC
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Tổ 6/75 ô 1, Khu Phố Hải Lộc
Điện thoại 0357837948
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)