Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NGUYÊN THẢO
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 3C ngõ 578 Đường Ngọc Thụy, Tổ 20
Điện thoại 0366811814
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)