Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AIZICI GROUP
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 90/5 đường Lý Thường Kiệt, Khu vực Yên Bình
Điện thoại 0949296915
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)