Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần khoáng sản Đông Bắc I
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
Điện thoại 02193841991
Fax 02193841992
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)