Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở tài chính tphcm
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ 142 Nguyễn Thị MInh Khai
Điện thoại 35100636
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)