Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ 59C nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 0939106901
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)