Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 114, đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại 02433513521
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)