Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Diên Khánh
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ 149 Lý Tự Trọng, Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh
Điện thoại 0258.3850399
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)