Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH LINH LONG TỈNH ĐIỆN BIÊN
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số nhà 63A, Tổ dân phố 4
Điện thoại 0912144147
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)