Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Tổ 1
Điện thoại 0903224899
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)