Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông
Điện thoại 02303891341
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)