Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 69 đường Nguyễn Văn Trỗi
Điện thoại 0919407555
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)