Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Tài chính Tp.Hồ Chí Minh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
Điện thoại 39304504
Fax 39304663
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)