Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH TIẾN PHƯƠNG KIÊN GIANG
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số P30-21, Trần Bạch Đằng, Khu Đô Thị Phú Cường
Điện thoại 0944369767
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)