Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH ĐẤT NÔNG NGHIỆP XANH HB
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ SN 22 ngõ 37 đường Trần Quốc Toản
Điện thoại 0915015927
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)