Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ 09b, ấp Mỹ An B
Điện thoại 02753822361
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)