Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Nhà ở công vụ Tổng cục Hậu cần
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ số 5 Nguyễn Tri Phương
Điện thoại 0969839789
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)