Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Chỉ huy quân sự thành phố Điện Biên Phủ
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Tổ 11
Điện thoại 0917345375
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)