Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án bảo trì và kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Hải Dương
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 79 Bạch Đằng, phường Trần Phú, TP Hải Dương
Điện thoại 02203841324
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)