Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Quân y 5, Cục Hậu cần-Kỹ Thuật, Quân đoàn 12
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 120, đường Trương Hán Siêu
Điện thoại 022938710726
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)