Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THANH CAO TRÍ
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ 23/4, Tổ 5, ấp Trường Thọ
Điện thoại 0913772276
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)