Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 59 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 39309912
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)