Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng Công ty dược Việt Nam
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 138B Giang Vo, Ba Dinh, Ha Noi
Điện thoại (04) 38443151
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)