Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Kho bạc Nhà nước Gia Lai
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 38 Nguyễn Du, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại 0593824275
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)