Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thái Hưng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 119 Đ. Hải Thượng Lãn Ông, P. Hiến Nam, TP Hưng Yên
Điện thoại 03213551461
Fax 03213551461
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)