Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐIỆN BIÊN
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại 02303824708
Fax 02303826623
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)